Gradient Theme

ALGEMENE voorwaarden

Uw gids voor een veilige en betrouwbare webhosting ervaring.
Lees hier de basisregels en voorwaarden van onze service.

ALGEMENE VOORWAARDEN

¤ Definities

• HQinternet: Verwijst naar HQinternet entiteiten, inclusief hqinternet.nl, hqinternet.eu, hqinternet.co.in, hqinternet.net, mmgroup.nl, MMGroup, handelend onder de naam “HQinternet,” met hoofdkantoor in Katwijk aan Zee, Nederland.

• Klant: De individuele persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met HQinternet voor de levering van producten en diensten.

• Producten en Diensten: Omvatten webhosting, domeinregistratie, websiteproductie, promotie en aanvullende ondersteunende diensten aangeboden door HQinternet.

¤ Toepasselijkheid

• These conditions apply to all agreements with HQinternet, unless expressly agreed otherwise in writing.

• General terms and conditions of the customer are not binding for HQinternet.

• We can change these conditions unilaterally, with effect two weeks after notification.

• In all cases in which an agreement with the customer ends, these general terms and conditions continue to govern the relations between the parties to the extent necessary for the settlement of that agreement.

• HQInternet is entitled to unilaterally change these general terms and conditions. Changes also apply to agreements already concluded. Changes will take effect two weeks after announcement or specified date by means of a written notice or a notice on our web pages or newsletter. If the customer does not wish to accept changes to the general terms and conditions, he or she has the right to terminate the agreement in writing until the changes come into effect as of the date on which the changed terms and conditions take effect. After the time of entry into force, the customer is deemed to have – tacitly – accepted the changes.

¤ Aanbod en Acceptatie

• Offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

• HQinternet behoudt zich het recht voor om offertes in te trekken.

• De overeenkomst begint bij ontvangst en acceptatie van het voltooide bestelformulier of contract.

¤ Duur en Beëindiging

• Agreements are usually for 12 months, with automatic renewal unless canceled in time.

• Cancellation requires a notice period of at least two months by the customer.

• HQinternet may terminate the agreement if the customer violates obligations or fails to pay.

¤ Downgrade van Product

• Klanten kunnen producten downgraden met kennisgeving minstens twee maanden voor het einde van de lopende termijn.

¤ Verantwoordelijkheden van HQinternet

• HQinternet zorgt voor een juiste dienstverlening, connectiviteit en gegevensbeveiliging.

• Ononderbroken toegang of dienstverlening kan niet worden gegarandeerd.

• HQinternet onthoudt zich van toegang tot persoonlijke klantinformatie zonder wettelijke verplichting.

¤ Verplichtingen van de Klant

• Customers must act responsibly and inform us in a timely manner about relevant changes.

• Customers refrain from disrupting other users or causing damage to the system.

• Prohibited actions include spam, copyright infringement, and illegal distribution of content.

¤ Levering en Tijdsbestek

• HQinternet provides hosting and domain services promptly upon ordering and submission of required documents.

• We may temporarily suspend services for maintenance.

¤ Overmacht

• HQinternet is niet aansprakelijk voor storingen veroorzaakt door externe factoren buiten haar controle.

• In geval van overmacht kan de overeenkomst worden beëindigd.

¤ Gegevens/E-mailverkeer

• Gegevens- en e-mailverkeer worden gemeten met gespecificeerde softwaremethoden.

• Overmatig gebruik kan leiden tot extra kosten.

¤ Schijfruimtegebruik

• Schijfruimtegebruik wordt bepaald door specifieke softwarepakketten.

• Overschrijding van toegewezen schijfruimte kan leiden tot waarschuwingen en, indien niet opgelost, upgrades van de service.

¤ Prijzen

• Prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

• HQinternet behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen met kennisgeving.

• Indexering kan van toepassing zijn, met een jaarlijkse verhoging op basis van gespecificeerde criteria.

¤ Betalingsvoorwaarden

• Payment obligation begins with agreement.

• Payments are due in advance, and we may suspend services for non-payment.

• HQinternet may adjust prices annually based on specified criteria.

¤ Aansprakelijkheid

• HQinternet vertrouwt op diensten van derden; daarom is het niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit deze relaties.

• HQinternet is alleen aansprakelijk voor directe schade, met uitzondering van gevolg- of indirecte schade.

• Klanten vrijwaren HQinternet tegen claims van derden als gevolg van misbruik van producten of diensten.

¤ Overdracht van Rechten en Verplichtingen

• Partijen kunnen rechten of verplichtingen niet overdragen zonder schriftelijke toestemming.