Gradient Theme

Klachten procedure

We streven naar de hoogste kwaliteit in onze diensten. We begrijpen echter dat er momenten kunnen zijn waarop u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. We waarderen uw feedback en nemen klachten serieus om onze service te verbeteren.

Klachtenprocedure

¤ Hoe dient u een klacht in?

Als u een klacht wilt indienen, vragen we u om het volgende te doen:

• Contacteer Ons: Neem eerst contact met ons op via Support@hqinternet.nl met een gedetailleerde beschrijving van uw klacht.
• Informatie: Geef zoveel mogelijk relevante informatie, zoals uw accountgegevens, de aard van de klacht en eventuele eerdere communicatie.
• Bevestiging: U ontvangt binnen een uur een bevestiging van de ontvangst van uw klacht.

¤ Onze Respons

We streven ernaar om klachten snel en efficiënt af te handelen. Ons team zal uw klacht zorgvuldig onderzoeken en binnen een uur na ontvangst reageren.

¤ Escalatie

Als u niet tevreden bent met de geboden oplossing, kunt u de klacht binnen een werkdag na onze reactie opnieuw onder onze aandacht brengen. We zullen vervolgens de nodige stappen ondernemen om de kwestie verder te onderzoeken.

¤ Externe Instantie

Indien het geschil niet naar tevredenheid wordt opgelost, hebt u het recht om het voor te leggen aan de relevante instantie in uw rechtsgebied. Neem contact met ons op via (+31) 616078146 

¤ Feedback

We moedigen ook constructieve feedback aan die ons kan helpen onze service te verbeteren. Zelfs als uw zorgen zijn opgelost, horen we graag van u.
Dank u voor uw begrip en medewerking bij het verbeteren van onze dienstverlening.